Rasmus Kristoffer Pedersen

PhD-studerende - +45 23220212 - rasmuspedersen1992@gmail.com

Velkommen til mit personlige website. Her finder du mit CV og links til forskellige ting jeg har lavet.

Link til epidemisimuleringen lavet til RUC's Science Show

Uddannelse

PhD - Matematisk modellering af myeloproliferative neoplasmer

Roskilde Universitet
September 2017 til nu

Kandidat i matematik og fysik

Cand. Scient., Roskilde Universitet

 • Speciale: "Uformaliserede Matematiske Problemer"
  Specialet undersøgte hvilket læringsmæssige potentiale der ved brug af en særlig type matematiske problemer i undervisning; Uformaliserede problemer. Problemerne er karakteristike ved at de kræver en matematisk undersøgelse af de studerende før udregninger kan foretages. Konkret blev der taget udgangspunkt i calculus.
  Projektarbejder:
 • "Investigation of polystyrene-b-polyisoprene using broadband dielectric spectroscopy" - Kandidatsemesterprojekt i fysik
  I projektet blev diblock copolymeren "polystyrene-b-polyisoprene" undersøgt eksperimentielt ved hjælp af bredbånd dielektrisk spektroskopi. Forsøg og databehandling blev selv udført.
 • "On the strategies used to attack unsolved mathematical problems" - Kandidatsemestersprojekt i matematik
  Projektet bestod af en overordnet gennemgang af en lang række matematiske artikler for at få indblik i hvordan forskellige matematiske discipliner bruges til udforskning af et uløst matematisk problem. Problemet der blev undersøgt er problemet kendt som Collatz' Conjecture.

August 2015 til august 2017

Bachelor i matematik og fysik

Bach. Scient., Roskilde Universitet

  Udvalgte projekter:
 • "Matematisk modellering af mæslinger" - Femte semesterprojekt i matematik.
  Projektet bestod konkret i en udvikling af en udvidet SEIR compartment-model. Formålet var at undersøge vaccinationsratens indvirkning på spredningen af mæslinger i en befolkning lig Danmarks, samt at sammenligne resultater med virkeligt data for registrerede sygdomstilfælde.
 • "Simulation of DNA-induced Self-assembly of Nanoparticles" - Bachelorprojekt i fysik.
  Projektet havde til mål at undersøge spontane grupperinger af specifikke molekyler i nanostørrelse ved at studere en avanceret molekylesimulering samt ved at udvikle en simplificeret molekylesimulering. Den simple simulering baseredes på en Monte-Carlo algoritme til simulering af Brownsk bevægelse.

August 2011 til juni 2014

HTX

Slotshaven, Holbæk

Fysik A / Matematik A linje

August 2008 til juli 2011

Folkeskole

Absalonskolen, Holbæk
August 1998 til juni 2008

Erfaring

Udvikler af og aktiv del af Science Show

Roskilde Universitet
September 2016 til juni 2017

Årsvikariat Matematikunderviser

Roskilde Gymnasium
Jeg havde alene ansvar for matematikundervisningen af to 1.g klasser
September 2014 til juni 2015

Servicemedarbejder

Kvickly Holbæk
Oktober 2008 til november 2012

Kompetencer og andet

IT-Kompetencer

 • MATLAB - Megen erfaring
 • LaTeX - Megen erfaring
 • C# - Lidt erfaring
 • Java - Lidt erfaring
 • Python - Lidt erfaring
 • Microsoft Excel - Megen erfaring

Sprog

 • Dansk - Modersmål
 • Engelsk - Flydende mundtligt og skriftligt
 • Tysk - Minimalt
 • Fransk - Minimalt

Friviligt Arbejde

 • Medlem af formandskabet og koordinator for transport og bar - Rusvejledningen 2014 Roskilde Universitet
 • Tutor for naturvidenskabelig linje, arrangementansvarlig - Rusvejledningen 2013 Roskilde Universitet
 • Tutor for humanistisk linje, økonomiansvarlig - Rusvejledningen 2012 Roskilde Universitet